Zarządzanie aktywami

Niezależny Dom Maklerski w 2016 roku otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Naszą ambicją jest rozwój i budowa czołowej w Polsce firmy zajmującej się zarządzaniem aktywami zamożnych i bardzo zamożnych klientów. Chcemy aby naszym wyróżnikiem była jakość i koncepcja świadczonej usługi zarzadzania aktywami.

Jesteśmy przekonani, że kompetencje, doświadczenie oraz pasja do rynku kapitałowego naszych zarządzających aktywami pozwalają NDM na świadczenie wyróżniającej się usługi.

Kluczowe wyróżniki naszej usługi :

BEZPIECZEŃSTWO I TRANSPARENTNOŚĆ

W oferowanej przez NDM formule zarządzania aktywami klient przez cały czas pozostaje jedynym właścicielem zgromadzanych aktywów. Niezależny Dom Maklerski zarządza powierzonymi środkami na bazie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta.

Nasza usługa charakteryzuje się bardzo wysoką transparentnością. Nasi klienci otrzymują miesięczne raporty zawierające szczegółową strukturę aktywów wraz ze szczegółami każdej zawartej transakcji.

ELASTYCZNE I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Formuła zarządzania aktywami przez dom maklerski pozwala nam na traktowanie naszych klientów bardzo indywidualnie, a strategia inwestycyjna może być bezpośrednio dopasowana do potrzeb i oczekiwań klientów.

Elastyczność naszej usługi pozwala również na bardzo szybkie kreowanie nowych czy modyfikowanie istniejących strategii inwestycyjnych w odpowiedzi na sytuację na rynkach finansowych.

Nasi klienci w razie potrzeby mają możliwość bezpośredniej komunikacji z doradcą inwestycyjnym czy osobom zarządzającą ich portfelem inwestycyjnym.

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU

Nasi zarządzający mają możliwość kreowania i oferowania klientom własnych autorskich strategii inwestycyjnych w oparciu o swoje doświadczenie, preferowany styl inwestycyjny i klasy aktywów, w których się specjalizują i gdzie mogą zaoferować klientom największą wartość dodaną.

Poznaj nasz zespół zarządzających aktywami:

Paweł Dunalewicz, CFA, Doradca Inwestycyjny Dyrektor Biura Zarządzania Portfelami, Zarządzający aktywami

Paweł Dunalewicz jest magistrem zarządzania na kierunku zarządzania finansami.

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w wiodących instytucjach finansowych w obszarze analiz finansowych, transakcji na rynku kapitałowym, relacji inwestorskich, zarządzania aktywami.

W NDM od stycznia 2023r. jako dyrektor Biura Zarządzania Portfelami odpowiada za rozwój usługi zarządzania aktywami. Jako zarządzający specjalizuje się analizie fundamentalnej oraz zarządzaniu strategiami typu multiasset (opartymi o wiele klas aktywów) zarządzanymi w konwencji absolutnej stopy zwrotu.

Paweł Reczulski, MBA, Certyfikowany doradca finansowy EFPA EIP, Zarządzający aktywami

Paweł Reczulski jest Doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz posiada tytuł magistra ekonomii (specjalność: Doradztwo finansowe).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zarządzaniu majątkiem klientów zamożnych w bankowości na poziomie Private Banking, Wealth Management oraz Family Office. Ekonomista, wykładowca akademicki, pasjonat rynku kapitałowego.

W NDM jako zarządzający aktywami prowadzi portfele inwestycyjne oparte na autorskich strategiach w tym portfel Active Markets wspierany przez samodzielnie opracowany algorytm.

Jarosław Jamka, Doradca inwestycyjny, Makler papierów wartościowych

Zarządzający aktywami

Jarosław Jamka jest doktorem nauk ekonomicznych z 30-letnim doświadczeniem w inwestowaniu na rynkach finansowych.
Osobiście zarządzał funduszami akcji, obligacji, mutli-asset oraz global macro cross-asset. Przez wiele lat zarządzał największym polskim funduszem emerytalnym o aktywach powyżej 30 mld zł. Jako dyrektor inwestycyjny kierował pracą wielu zespołów zarządzających. Doświadczenie zdobywał m.in. jako: Członek Zarządu ING PTE, Wiceprezes i Prezes Zarządu ING TUnŻ, Wiceprezes Zarządu Money Makers S.A., Wiceprezes Zarządu Ipopema TFI, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI, Członek Zarządu Skarbiec TFI, a także Członek Rad Nadzorczych ING PTE oraz AXA PTE.

Od 14 lat specjalizuje się w zarządzaniu strategiami typu global macro, multi-asset i cross-asset.

Andrzej StefaniakZarządzający aktywami

Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu (wojska pancerne) oraz w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (nawigacja). Absolwent Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego (magisterium – zarządzanie i marketing), Akademii Ekonomicznej w Katowicach (magisterium – bankowość i finanse międzynarodowe) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe – metody wyceny spółki kapitałowej). Pomysłodawca, współorganizator i wieloletni prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynków Kapitałowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Autor popularnego kanału youtube – AceMarketU-TV – nt gospodarki i rynków finansowych. Jako aktywny inwestor związany z rynkami finansowymi od 2000 roku, z czego od 2003 roku zawodowo związany z rynkiem finansowym. Jako pierwszy w historii polskiego rynku Forex w 2003 roku zaczął na bieżąco w czasie rzeczywistym komentować wydarzenia na rynku Forex – stworzył Dział komentarzy Forex w portalu stooq.com. Od 2008 roku jest regularnie zapraszanym komentatorem wydarzeń rynkowo-gospodarczych w polskich mediach. Zainteresowania zawodowe: analiza fundamentalna, swing trading, makroekonomia.

W NDM jako zarządzający aktywami prowadzi swoje dwie autorskie strategie inwestycyjne w konwencji absolutnej stopy zwrotu działając na: indeksach giełdowych, obligacjach, surowcach, walutach i Bitcoinie.

 

O zarządzaniu portfelem w NDM SA rozmowa z Pawłem Dunalewiczem

Strategia GLOBAL MACRO - co to jest?

Artykuł koncepcja uslugi zarządzania aktywami
Sztuczna inteligencja (Artificial intelligence)
Ulotka informacyjna