Władze NDM

JAROSŁAW TOMCZYK

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Ekspert finansowy działający w sferze papierów wartościowych od 1994 roku.

– 2011 – 2016 członek zarządu ds. operacyjnych RDM Wealth Managment S.A.
– 2009 – 2011 Makler, Partner w Navigator Capital Sp. z o.o.
– 2007 – 2009 członek zarządu, dyrektor finansowy w Skyline Investment S.A.
– 2000 – 2007 Wicedyrektor Biura Inwestycji Specjalista ds. rynków kapitałowych w PTE Bankowy S.A.
– 1999 – 2000 analityk w Arka-Invesco PTE S.A.
– 1997 – 1999 analityk finansowy w Domu Maklerskim BMT S.A.

– licencja maklera papierów wartościowych (nr 817)
W NDM odpowiedzialny za nadzór nad Biurem Przyjmowania i Przekazywania Zleceń oraz Biurem Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz.

W NDM odpowiedzialny za nadzór nad Biurem Przyjmowania i Przekazywania Zleceń oraz Biurem Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz.

JACEK DEKARZ

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Analityk i Doradca Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych.

– 2011 – 2017 zarządzający portfelami funduszowymi w RDM Wealth Managment S.A.
– 2007 – 2011 Wiceprezes, Prezes Zarządu w BRE Wealth Management S.A.
– 2003 – 2006 Zarządzający Portfelami w TFI Union Investment S.A.
– 2000 – 2002 Z-ca Dyrektora biura maklerskiego w Domu Maklerskim PKO BP S.A.

– certyfikat Międzynarodowego Analityka Inwestycyjnego (CIIA)
– licencja Doradcy Inwestycyjnego (nr 116)
– licencja maklera papierów wartościowych (nr 576)

W NDM odpowiedzialny za nadzór nad Biurem Zarządzania Portfelami oraz Biurem Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem.