Władze NDM

Zarząd

ADAM KAMOLA

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych.

 • 2015 – 2021 Członek Zarządu i Dyrektor ds. finansowych w Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
 • 2010 – 2015 Ekspert w Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o.
 • 2008 – 2010 Dep. Controllingu Finansowego i Dep. Ryzyka kredytowego w DnB Nord Polska S.A.

W NDM odpowiedzialny za nadzór nad Biurem Zarządzania Portfelami, Biurem Oferowania i Doradztwa Korporacyjnego, Biurem Przyjmowania i Przekazywania Zleceń, Zespołem ds. Sieci Dystrybucji oraz Zespołem IT. 

JAROSŁAW TOMCZYK

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Ekspert finansowy działający w sferze papierów wartościowych od 1994 roku.

 • 2011 – 2016 członek zarządu ds. operacyjnych RDM Wealth Managment S.A.
 • 2009 – 2011 Makler, Partner w Navigator Capital Sp. z o.o.
 • 2007 – 2009 członek zarządu, dyrektor finansowy w Skyline Investment S.A.
 • 2000 – 2007 Wicedyrektor Biura Inwestycji Specjalista ds. rynków kapitałowych w PTE Bankowy S.A.
 • 1999 – 2000 analityk w Arka-Invesco PTE S.A.
 • 1997 – 1999 analityk finansowy w Domu Maklerskim BMT S.A.

Licencja maklera papierów wartościowych (nr 817)

W NDM odpowiedzialny za nadzór nad Biurem Organizacyjnym, Obsługą Księgową, pełniący również obowiązki Risk Managera.

MARCIN SKROBEK

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł radcy prawnego. Ukończył także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w instytucjach finansowych .

Posiada bogate ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów rynku kapitałowego nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych rynkiem kapitałowym i nadzoru nad jego działalnością w szczególności w zakresie działalności firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych a także banków a ponadto w prawie obrotu gospodarczego, prawie handlowym i spółkach publicznych.

W ramach swojej działalności pełnił funkcję Inspektora Nadzoru lub Audytora Wewnętrznego w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz firmach inwestycyjnych a także reprezentował wielu klientów przed KNF, GPW, KDPW, oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie prawa rynków kapitałowych wykorzystywał pełniąc funkcję Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu firm inwestycjach czy też towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W NDM odpowiedzialny za nadzór na Biurem Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem, Biurem Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz, Agentów Firmy Inwestycyjnej, Obsługę Kadrową oraz Obsługę Prawną.

Rada Nadzorcza

SŁAWOMIR KANIGOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ekonomista z wykształceniem w zakresie finansów i bankowości, Makler Papierów Wartościowych z Licencją maklera towarowego

Doświadczenie:

 • 1.2018 – obecnie STATE STREET GmbH, Gdańsk – Head of Business Controls Assurance Team, GS EMEA
 • 11.2017 – 1.2018 BFF Polska, Łódź – Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem
 • 10.2016 – 10.2017 Credit Suisse , Business Development Centre w Warszawie – Senior Risk Appetite Manager
 • 2.2012 – 12.2015 Bank Zachodni WBK S.A. w Warszawie, Pion Global Banking Markets, Pion Zarządzania Ryzykiem – Dyrektor ds.ryzyka instrumentów kapitałowych
 • 2010– 2014 Dom Maklerski BZWBK S.A. w Warszawie – Chief Risk Officer
 • 2007 – 2014 Dom Maklerski BZWBK S.A. w Poznaniu – Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem
 • 2005 – 2007 Dom Maklerski BZWBK S.A. w Poznaniu – Menedżer ds.zarządzania ryzykiem
 • 1995 – 2005 Dom Maklerski BZWBK S.A. w Warszawie – Makler giełdowy, Makler giełdowy-Specjalista, Market Maker

MAREK DYBALSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania i Marketingu, Makler Papierów Wartościowych (Licencja nr 893)

Doświadczenie:

 • 1995-1998 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego SA, Wydział Doradztwa Inwestycyjnego, Analityk akcji, Opracowywanie raportów analitycznych zawierających modele finansowe i zastosowanie różnych technik wyceny spółek (DCF, wskaźnikowe)
 • 1998-2002 CAIB Investment Management SA, Analityk finansowy w firmie zarządzania aktywami, Aktywne uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; opracowanie rekomendacji inwestycyjnych spółek oraz branż, wycena inwestycji
 • 2003-2008 Inwestor na GPW oraz na rynku niepublicznym, zwrot na portfelu przewyższający benczmarki
 • 2008-2011 4Fin Corporate Finance Sp. z o.o. (Private Equity) Inwestycje kapitałowe na rynku niepublicznym. Udziałowiec i członek zarządu, odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych
 • 2011-2012 Callypso Management Sp. z o.o. (Private Equity) Inwestycje na rynku niepublicznym. Pozytywnie przeprowadzony proces o wsparcie kapitałowe KFK. Członek zarządu odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych
 • 2012-2013 Baltic Ceramics SA, Budowa zakładu proppantów ceramicznych do wydobycia gazu łupkowego. Pozyskanie środków finansowych z EFRR w ramach POIG 2007-13 w wysokości 33 mln zł, Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse
 • 2013-2017 Działalność gospodarcza na własny rachunek, Usługi finansowe dla drobnych przedsiębiorców: wyceny firm, udziałów, aktywów przy przekształceniach, połączeniach, wykupach, analizy projektów inwestycyjnych, biznes plany
 • 2017-2019 Indygotech Minerals SA, menedżer projektów inwestycyjnych

DOROTA ZAGAJEWSKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Makler Papierów Wartościowych (Licencja nr 1234)

Doświadczenie:

 • 2020-obecnie Niezależni Eksperci Majątkowi S.A. – Prezes Zarządu
 • 2013-2016 Niezależny Dom Maklerski S.A. – Wiceprezes Zarządu
 • 2009-2010 Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi – księgowy papierów wartościowych, makler papierów wartościowych, makler giełdowy