Władze NDM

JAN ŻURALSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe w SGH (Metody Wyceny Spółek Kapitałowych), Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości), Uniwersytecie Warszawskim (Prawo Rynku Kapitałowego) oraz w Warszawskim Instytucie Bankowości (Podyplomowe Studium Dealerów Rynków Finansowych).

– 2018 – 2021 – Doradca Zarządu w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
– 2016 – 2018 – Prezes Zarządu w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
– 2014 – 2016 – Prezes Zarządu w Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
– 2009 – 2014 – Dyrektor ds. Inwestycji Klienta w Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o.
– 2007 – 2009 – Specjalista w Domu Maklerskim BZ WBK S.A.
– 2005 – 2007 – Inspektor w Domu Maklerskim BZ WBK S.A

W NDM odpowiedzialny za nadzór na Biurem Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz oraz Zespół ds. Rozwoju Sieci Dystrybucji.

ADAM KAMOLA

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych.

– 2015 – 2021 Członek Zarządu i Dyrektor ds. finansowych w Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
– 2010 – 2015 Ekspert w Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o.
– 2008 – 2010 Dep. Controllingu Finansowego i Dep. Ryzyka kredytowego w DnB Nord Polska S.A.

W NDM S.A. odpowiedzialny za nadzór nad Biurem Przyjmowania i Przekazywania Zleceń oraz rozwojem systemów IT.

JAROSŁAW TOMCZYK

WICEPREZES ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Ekspert finansowy działający w sferze papierów wartościowych od 1994 roku.

– 2011 – 2016 członek zarządu ds. operacyjnych RDM Wealth Managment S.A.
– 2009 – 2011 Makler, Partner w Navigator Capital Sp. z o.o.
– 2007 – 2009 członek zarządu, dyrektor finansowy w Skyline Investment S.A.
– 2000 – 2007 Wicedyrektor Biura Inwestycji Specjalista ds. rynków kapitałowych w PTE Bankowy S.A.
– 1999 – 2000 analityk w Arka-Invesco PTE S.A.
– 1997 – 1999 analityk finansowy w Domu Maklerskim BMT S.A.

– licencja maklera papierów wartościowych (nr 817)
W NDM odpowiedzialny za nadzór nad Biurem Przyjmowania i Przekazywania Zleceń oraz Biurem Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz.

W NDM odpowiedzialny za nadzór na Biurem Oferowania i Doradztwa Korporacyjnego, Biuro Organizacyjne oraz Obsługę Prawną.

Rada Nadzorcza

SŁAWOMIR KANIGOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ekonomista z wykształceniem w zakresie finansów i bankowości, Makler Papierów Wartościowych z Licencją maklera towarowego

Doświadczenie:
– 1.2018 – obecnie STATE STREET GmbH, Gdańsk – Head of Business Controls Assurance Team, GS EMEA
– 11.2017 – 1.2018 BFF Polska, Łódź – Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem
– 10.2016 – 10.2017 Credit Suisse , Business Development Centre w Warszawie – Senior Risk Appetite Manager
– 2.2012 – 12.2015 Bank Zachodni WBK S.A. w Warszawie, Pion Global Banking Markets, Pion Zarządzania Ryzykiem – Dyrektor ds.ryzyka instrumentów kapitałowych
– 2010– 2014 Dom Maklerski BZWBK S.A. w Warszawie – Chief Risk Officer
– 2007 – 2014 Dom Maklerski BZWBK S.A. w Poznaniu – Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem
– 2005 – 2007 Dom Maklerski BZWBK S.A. w Poznaniu – Menedżer ds.zarządzania ryzykiem
– 1995 – 2005 Dom Maklerski BZWBK S.A. w Warszawie – Makler giełdowy, Makler giełdowy-Specjalista, Market Maker

MAREK PANFIL

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, Adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony (w Polsce i Kanadzie) biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, a także doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy. Profesor potrafiący z sukcesem łączyć świat akademicki i świat biznesu. Autor wielu książek i artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstwa.

Doświadczenie:
– październik 2018 – obecnie – Adiunkt w Katedrze Finansów – Akademia Leona Koźmińskiego; prowadzenie własnej praktyki wyceny przedsiębiorstw
– 2016-czerwiec 2018 Manager, Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling w Ernst & Young (EY), Vancouver, Kanada
– 2014-2016 Internal Audit Manager w KGHM International Ltd. (poprzednio QuadraFNX), Vancouver, Kanada
– 2008-2012, 2013-2014 Przewodniczący Komitetu Audytu / Niezależny członek rady nadzorczej w KGHM Polska Miedź SA, Lubin
– Listopad 2005-Grudzień 2005 Senior Management Consultant w A.T. Kearney Sp. z o.o. Warszawa
– 1997-2003 Analityk finansowy / Starszy analityk w Pont Corporation, Warszawa

Posiadane uprawnienia:
Zdanie pięciu (z siedmiu) egzaminów na kanadyjskiego biegłego w zakresie wyceny przedsiębiorstw (Certified Business Valuator, CBV)

MAREK DYBALSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania i Marketingu, Makler Papierów Wartościowych (Licencja nr 893)

Doświadczenie:

  • 1995-1998 Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego SA, Wydział Doradztwa Inwestycyjnego, Analityk akcji, Opracowywanie raportów analitycznych zawierających modele finansowe i zastosowanie różnych technik wyceny spółek (DCF, wskaźnikowe)
  • 1998-2002 CAIB Investment Management SA, Analityk finansowy w firmie zarządzania aktywami, Aktywne uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; opracowanie rekomendacji inwestycyjnych spółek oraz branż, wycena inwestycji
  • 2003-2008 Inwestor na GPW oraz na rynku niepublicznym, zwrot na portfelu przewyższający benczmarki
  • 2008-2011 4Fin Corporate Finance Sp. z o.o. (Private Equity) Inwestycje kapitałowe na rynku niepublicznym. Udziałowiec i członek zarządu, odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych
  • 2011-2012 Callypso Management Sp. z o.o. (Private Equity) Inwestycje na rynku niepublicznym. Pozytywnie przeprowadzony proces o wsparcie kapitałowe KFK. Członek zarządu odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych
  • 2012-2013 Baltic Ceramics SA, Budowa zakładu proppantów ceramicznych do wydobycia gazu łupkowego. Pozyskanie środków finansowych z EFRR w ramach POIG 2007-13 w wysokości 33 mln zł, Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse
  • 2013-2017 Działalność gospodarcza na własny rachunek, Usługi finansowe dla drobnych przedsiębiorców: wyceny firm, udziałów, aktywów przy przekształceniach, połączeniach, wykupach, analizy projektów inwestycyjnych, biznes plany
  • 2017-2019 Indygotech Minerals SA, menedżer projektów inwestycyjnych