Fundusze inwestycyjne

W naszej ofercie mamy dostępnych kilkaset otwartych funduszy inwestycyjnych zarówno polskich jak i zagranicznych firm zarządzających aktywami. 

Nasza oferta zapewnia dostęp do większości klas aktywów oraz umożliwia bardzo szeroką dywersyfikację geograficzną inwestycji.

Jako dom maklerski mamy również możliwość oferowania naszym klientom certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Dzięki doskonałej znajomości rynku i dostępnych produktów nasz komitet produktowy selekcjonuje fundusze zamknięte dające ekspozycję na ciekawe klasy aktywów .

W naszej ofercie mamy również autorskie fundusze czołowych polskich zarządzających aktywami.

Co bardzo ważne, oferta funduszy inwestycyjnych jest przedstawiana przez naszych doradców, którzy potrafią dopasować produkty inwestycyjne do potrzeb i oczekiwań klientów i zapewnić im długoterminową opiekę nad inwestycjami.