Zezwolenia

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 listopada 2014 r. KNF jednogłośnie udzieliła Niezależnemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  • oferowania instrumentów finansowych
  • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z tą strukturą lub strategią
  • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
oraz na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 kwietnia 2016 r. KNF jednogłośnie udzieliła Niezależnemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

 

  • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
  • doradztwa inwestycyjnego
  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych