Obligacje zagraniczne

Usługa świadczona w formie doradztwa inwestycyjnego, w której oferujemy możliwość inwestowania, z niewysokim progiem wejścia, w instrumenty dłużne największych międzynarodowych korporacji oraz papiery rządowe, w tym pożyczki o wysokiej stopie zwrotu i wybranym ratingu inwestycyjnym.

Przygotowujemy rekomendacje, poparte rygorystycznymi analizami i dostosowane do wymagań klientów w obszarze:

– typu emitenta (rządowy/korporacja)
– waluty (USD/EUR/inne)
– ratingu inwestycyjnego
– stopy zwrotu
– okresu zapadalności
– branży emitenta, etc.

Wszystkie obligacje, dla których sporządzamy rekomendacje są uważnie wybierane dla lokalnego inwestora, ale z perspektywy globalnej i wspierane przez silną dyscyplinę zarządzania ryzykiem.

Nie jesteśmy powiązani z żadną organizacją świadczącą usługi finansowe dzięki czemu możemy podążać nieutartymi ścieżkami przy formułowaniu rozwiązań dla naszych klientów w obszarze rekomendowanych instrumentów dłużnych.

Jesteśmy grupą pasjonatów rynku kapitałowego, która kreatywnie szuka nowym możliwości inwestycyjnych, co przynosi korzyści klientom dzięki szerszej gamie rozwiązań.


Poznaj nasz zespół:

Bartek Godlewski,

Makler Papierów Wartościowych z 25 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych instytucjach finansowych z takich grup jak Erste, Raiffeisen, HSBC, Santander.