Zarządzanie ryzykiem walutowym

Usługa doradcza obejmująca swoim spektrum najistotniejsze aspekty środowiska finansowego, w którym funkcjonują Państwa Spółki. Usługa skupia się na wsparciu w zarządzaniu ryzykiem zmiany kursów walutowych oraz ryzykiem zmiany stóp procentowych. Pomagamy zaoszczędzić czas potrzebny na analizę rynku. Opracowujemy procedury i strategię, ale również szkolimy zespoły pracowników odpowiedzialnych za dane zagadnienie w Spółkach. Współpracę dostosowujemy do poziomu wiedzy klienta oraz jego poziomu awersji do ryzyka. Przekazujemy informacje mające istotny wpływ na zmiany kursów walutowych oraz poziomu oczekiwań dotyczących rynkowych stóp procentowych. Informujemy również o sygnałach płynących z rynku (sygnały kupna i sprzedaży).

Na życzenie klienta możemy przejąć zarządzanie przepływami walutowymi w Spółce oraz dzielić się przychodami finansowymi wynikającymi z tego procesu zarządzania.

Poznaj nasz zespół:

Tomasz Szecówka

Związany zawodowo z rynkiem finansowym od ponad 17 lat. Zdobywał doświadczenie pracując w domach maklerskich, TFI oraz międzynarodowych instytucjach finansowych. W dotychczasowej karierze zawodowej realizował projekty na rzecz dużych spółek z GPW jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw rozpoczynających przygodę na arenie międzynarodowej. Rynek finansowy, a w szczególności rynek walutowy, instrumenty pochodne to jego pasja. Efektem jego doświadczenia oraz pasji są szerokie kompetencje, które wykorzystuje pracując na rzecz naszych Klientów.