Komentarz 10.11.2023: Obligacje USA nowej emisji nie znajdują popytu, rentowności w uSA w górę.

Leave a Comment