Ocena wyników strategii inwestycyjnej Ace Active w IV 2024