Ocena wyników strategii AceActive w I kwartale 2024