Ocena strategii Ace Active One w I półroczu 2024 roku