BAI- Barometr Aktywności Inwestycyjnej

BAI- to autorski wskaźnik aktywności inwestorów na rynku kapitałowym na tle różnych klas aktywów. W ujęciu procentowym od 0%-100%. 

Przebicie średnioterminowego poziomu 30% sugeruje wzmożoną aktywność i zwiększone prawdopodobieństwo siły popytowej, a co za tym idzie zwiększenia szansy na notowanie dodatnich stóp zwrotu na szerokim rynku kapitałowym.

Spadek aktywności do poziomu poniżej 30% świadczy o spadku strony popytowej, a co za tym idzie wyhamowaniu aktywności i potencjalnych wzrostów.