Doświadczenie

W skład zespołu NDM wchodzą ludzie, którzy uczestniczyli w projektach realizowanych zarówno dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i największych polskich spółek. Wśród firm obsługiwanych przez członków naszego zespołu znajdziemy między innymi poniższe podmioty:

W zakresie wyceny majątku przedsiębiorstw
 • Johnson & Johnson Sp. z o.o.
 • Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A.
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o.
 • BRE Leasing Sp. z o.o.
 • PKN Orlen S.A.
 • Polskie Linie Lotnicze Lot S.A.
W zakresie analizy finansowo – ekonomicznej przedsiębiorstw
 • Wycena aktywów dla ING Lease Polska Sp. z o.o.
 • Wycena dla NFI Hetman S.A. na emisję obligacji zamiennych spółek z portfela większościowego
  (wartość: 300 mln PLN)
 • Wycena znaków handlowych, maszyn i wyposażenia Fabryka Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A. w Warszawie
W zakresie emisji papierów wartościowych
 • Work Service S.A.
 • OT Logistics S.A
 • KCI S.A.
 • Monevia Sp. z o.o.
 • 2C Partners S.A.
 • Ekopaliwa Chełm Sp. z o.o.
 • Invista S.A.